Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide

Parkmanagement

Parkmanagement is een structurele samenwerking tussen gemeente en ondernemers bedoeld om de beeldkwaliteit van een bedrijventerrein te verbeteren en/of behouden. Verbeteren kan door middel van een revitalisering, zoals op bedrijventerrein Akkermansweide is uitgevoerd. Aansluitend daarop wordt vanuit het Ondernemersfonds parkmanagent Akkermansweide zorggedragen voor het behoud van de verbeterde beeldkwaliteit. Bestuurders van de parkmanagementorganisatie zijn (vertegenwoordigers van) leden van IG&D Bedrijvig Doetinchem danwel IBOIJ op Akkermansweide.